מחירון


שירותי מחשוב לעסקים ומוסדות - ריטיינר או נקודתי